Quảng Ninh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

18/09/2017 02:24

QNP – Ngày 18-9, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6966/UBND-MT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương kiên quyết không để các dự án triển khai xây dựng, đi vào hoạt động, vận hành khi chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nhờ đó môi trường chung toàn tỉnh đã được nâng cao rõ nét, trên địa bàn không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ý thức của nhân dân và doanh nghiệp về môi trường được nâng cao, góp phần tạo môi trường tỉnh Quảng Ninh xanh, sạch, đẹp, góp phần phát triển KT-XH, du lịch tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số bất cập, hạn chế như: Tình trạng các dự án đã tiến hành thi công xây dựng hoặc đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục có liên quan về bảo vệ môi trường còn xảy ra ở một số địa phương; công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương còn chưa kiên quyết, kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về bảo vệ môi trường của các sở, ngành, địa phương có liên quan còn chưa kịp thời, một số chủ dự án, chủ cơ sở còn thiếu ý thức chấp hành hoặc trốn tránh trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường…

Trước tình trạng đó, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương kiên quyết không để các dự án triển khai xây dựng, đi vào hoạt động, vận hành khi chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân có hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Đối với công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, xem xét chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trên địa bàn tỉnh, yêu cầu UBND các địa phương, BQL Khu kinh tế khi được ủy quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cho các dự án đầu tư trên địa bàn quản lý phải yêu cầu chủ dự án làm rõ các giải pháp xử lý nước thải theo quy định. Với các trường hợp đã phê duyệt quy hoạch nhưng chưa có phương án xử lý chất thải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn hiện hành hoặc không phù hợp với thực tế hiện nay, yêu cầu UBND các địa phương, BQL Khu kinh tế rà soát và điều chỉnh nội dung quy hoạch để phù hợp với thực tế.

Về công tác thẩm định các thủ tục về môi trường của các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL Khu kinh tế, UBND các địa phương của tỉnh nâng cao trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt các hồ sơ, thủ tục có liên quan về môi trường đối với các dự án trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, đối với công tác quản lý nhà nước về các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp tục đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động để giám sát quá trình phát thải nước thải, khí thải theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 12/TB-UBND; chủ động cung cấp công khai thông tin về số liệu quan trắc tự động trên Cổng thông tin điện tử của sở để các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân theo dõi…/.

Diên Khánh

 

Tin mới hơn
Nét đẹp "Ngày chủ nhật xanh"
"Con đường hoa - không rác thải" của nữ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 10 xã Hải Đông
"Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng đầu vào, đầu ra của xăng sinh học E5"
Chuyển biến mạnh mẽ trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Hiệu quả từ mô hình bếp đun cải tiến BVMT ở vùng cao Quảng Trị
Trồng 22.000 cây phi lao chắn sóng bảo vệ biển Thuận An
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ
Sơ kết 2 năm thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh” và công tác vệ sinh môi trường
Quảng Ngãi: Tăng cường quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông
Than Núi Béo: Gần 100 ha bãi thải được phủ xanh

Các tin đã đưa
Lo tăng thuế bảo vệ môi trường qua xăng, dầu
Học bảo vệ môi trường từ người Nhật
TP Hạ Long triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
Tăng cường công tác thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP Hạ Long
"Hành động vì Hạ Long xanh"
Nhiều mô hình bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp
Hạ Long thay thế hàng loạt cây xanh ở 16 tuyến phố chính
Trồng rừng ngập mặn: Giảm thiểu rủi ro thảm họa thiên tai
Tập huấn thực hiện công tác bảo vệ môi trường ở khu dân cư.
Giữ môi trường để tăng trưởng bền vững