TIN MỚI
 
HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH
 
VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬT
T.TựSố ký hiệuĐơn vị ban hànhTrích yếuVăn bản gắn kèm
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 11 items in 2 pages
1 4513/QĐ-UBND  Tiếp nhận thiết bị trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vự Vịnh Hạ Long, tỉnh QNinh" (giai đoạn 2) do JICA tài trợ Tải về
2 4382/QĐ-UBND  Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thúc đẩy Tăng trưởng xanh khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh QN" (giai đoạn 2) do JICA tài trợ Tải về
3 4305/QĐ-UBNDUBND tỉnh Q/Đ Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thúc đẩy Tăng trưởng xanh tại khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh" do JICA tài trợ Tải về
4 4304/QĐ-UBNDUBND tỉnh Q/Đ thành lập Tổ công tác thực hiện 05 dự án hoạt động thí điểm trong giai đoạn 2 Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh"do JICA tài trợ Tải về
5 11/QĐ-KHĐT  Quyết định kiện toàn Ban Quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thúc đẩy Tăng trưởng xanh tại khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh" do JICA tài trợ Tải về
6 4005/QĐ-UBNDUBND tỉnh Quảng Ninh Quyết định v/v Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh" (giai đoạn 1) do JICA tài trợ. Tải về
7    Báo cáo nghiên cứu lập Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh Tải về
8 6970/KH-UBNDUBND tỉnh Quảng Ninh Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 Tải về
9 3146/QĐ-UBNDUBND tỉnh Quảng Ninh Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh" do JICA tài trợ Tải về
10  Bộ Kế hoạch và Đầu tư Dự thảo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh, thành phố Tải về


THƯ VIỆN VIDEO